วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ครูพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์

ครูสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนชะอวด
ชอบกิจกรรมลูกเสือ ๆ คือชีวิต
อาศัย ณ ล่องแก่งวังไม้ไผ่ 400 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทร 08-9875-5956

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น